Video gemist

Jubileumspelletjes tijdens Jeugdsportdag Schoorl

De Jeugdsportdag op de voetbalvelden van Duinrand S in Schoorl verliep zondag 9 juni succesvol.

Kinderen namen deel aan namen deel aan spelletjes. Omdat het evenement voor de vijftigste keer werd ...
georganiseerd, opende burgemester Lars Voskuil de waterbak op een van de velden. De prijsuitreiking van medailles en vaantjes vond daarna plaats. Ook was er een loterij.

Feestcommissie: elk jaar op de agenda

De eerst Jeugdsportdag vond plaats n 1973. Toen bestond de voormalige voetbalclub Duinranders 25 jaar. Een feestcommissie wilde daarom iets speciaals voor de jeugd organiseren en koos voor een sport- en speldag op de eigen velden. Dat was een succes. Reden voor het toenmalige bestuur om dit evenement elk jaar op de agenda te zetten.

Het voortbestaan van het evenement kwam halverwege de jaren negentig ernstig in het geding, vertelt voorzitter Jeugdsportdag Schoorl Bart Witte aan RTV80.

Sponsors

"De toenmalige gemeente Schoorl reduceerde de subsidie in een tijdsbestek van drie jaar tot nihil. De opgebouwde reserves slonken snel, waardoor men genoodzaakt was sponsors te zoeken om de Jeugdsportdag te kunnen blijven organiseren."

“Maar het kwam goed. Het merendeel van de Schoorlse en Groetse ondernemers erkende het belang van dit lokale evenement en was bereid de sportdag in geld of natura te sponsoren. Het bestaansrecht van de Jeugdsportdag was hierdoor opnieuw verzekerd.”

Vrijwel alle sportdagen vonden plaats op het terrein van Duinrand S, vertelt het bestuurslid. De jeugdsportdag vond twee keer plaats in ontmoetingscentrum De Blinkerd, vanwege slecht weer.
[+] Show More
1 of 51