Video Journaal Schoorl

Video Journaal Schoorl en TV 80 hebben sinds 9 december 2011, een samenwerkingsverband. Daardoor vinden er met vaste regelmaat gevarieerde uitzendingen plaats in het kader van deze samenwerking.

Het Video Journaal Schoorl (VJS) is ontstaan vanuit de Stichting Sociaal Cutureel Centrum “De Oorsprong” en opgericht in december 1993 en maakt deel uit van de Stichting Welzijn Bergen.

Het Video Journaal dankt haar voortbestaan aan een enthousiaste groep van 13 vrijwillige medewerkers die zorgdragen voor een driemaandelijkse vertoning van samengestelde videobeelden uit de directe leefomgeving van de inwoners van de gemeente Bergen.

www.videoschoorl.nl

Geef een reactie