BERGEN AAN ZEE – In Bergen aan Zee wordt dit jaar uitvoerig stil gestaan bij het 100-jarig bestaan van dit kerkje voor allen. Eén van de hoogtepunten is de liturgische viering op zondag 1 juli om 10.30 uur.

In de viering wordt teruggeblikt op de idealen van de stichteres Marie Amalie Dorothea van Reenen en een doorstart gemaakt met haar dromen in de komende eeuw. Ds. Ferdinand van Melle was vele jaren het gezicht van de kerkelijke presentie in Bergen aan Zee. Sinds 2015 is die taak over genomen door ds. Engele Wijnsma van de Ruïnekerk in Bergen.

Samen gaan zij voor in de viering van 1 juli. Dit is ook de aftrap van de serie zomerse vieringen, zoals die reeds een eeuw worden gehouden voor in het Vredeskerkje voor vakantiegangers, vaste bewoners van het dorp en andere belangstellenden.

Uniek is dat deze kerkbijeenkomsten als 100 jaar oecumenisch zijn en elke viering geleid wordt door voorgangers uit de volle breedte van de Nederlandse kerken.

Dit jaar zal het verbindende thema van alle 10 diensten zijn: ‘Waar begint de vrede?’ Elke zondag is er livemuziek door meerdere musici, samen gebracht door Bert Huibers.

Tijdens de eeuwviering van 1 juli zijn dat: Maria Delver (zang) Pieter Rynja (orgel) en Merel Rommers (cello). Ook kinderen zijn van harte welkom. Het Vredeskerkje staat aan Kerkstraat 21 in Bergen aan Zee.