SCHOORL – Vanaf 12 oktober ligt de Visie Dorpshart Schoorl ter inzage. Tot 22 november kan iedereen het concept lezen op www.bergen-nh.nl of op het gemeentehuis en een reactie geven. Ook is er een inloopavond op 25 oktober om 19.30 uur in De Blinkerd aan Heereweg 150.

In De Blinkerd kan men tijdens de inloopavond vragen stellen en een zienswijze indienen.

Zienswijzen kunt u indienen door een e-mail te sturen naar g.kornmann@bergen-nh.nl of schriftelijk naar het college van B&W, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Tijdens de inloopavond op 25 oktober kan ook mondeling of schriftelijk een zienswijze worden ingediend.

De conceptnota en de ingediende zienswijzen zullen op 5 februari 2017 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Geef een reactie