Egmond aan Zee – Voor het eerst is aangetoond dat vleermuizen voorkomen in de twee offshore windmolenparken in de Noordzee: het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en het Prinses Amalia Windpark (PAWP).

De soorten die zijn vastgesteld zijn de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Van beide vleermuissoorten is bekend dat ze gedurende de trek grote afstanden kunnen afleggen.

Er zijn geen aanwijzingen dat de vleermuizen een verblijfplaats hebben in de windparken.

Nader onderzoek, dat al gestart is, heeft tot doel meer informatie te verzamelen op welke wijze vleermuizen de offshore windparken gebruiken.

Er is onderzoek gedaan in de periode eind augustus tot eind oktober 2012, met behulp van ultrasone geluidsrecorders.

Deze recorder registreert de sonar die de vleermuis tijdens het vliegen gebruikt om te navigeren en te foerageren. De meeste soorten zenden signalen uit die specifiek zijn voor de soort.

In totaal zijn 189 roepsequenties opgenomen in Offshore Windpark Egmond aan Zee en 25 in Prinses Amalia Windpark, waarbij het in 98% van de gevallen ging het om de ruige dwergvleermuis en in 2% om de rosse vleermuis.

De meeste vleermuisactiviteit is vastgesteld in september.

Geef een reactie