BERGEN – Het voormalige vliegveld Bergen wordt na de zomer gebruikt om wateroverlast in de omgeving te voorkomen.

De waterberging maakt onderdeel uit van een groter plan om het watersysteem in de nabije omgeving en omliggende polders te verbeteren.

De waterberging stroomt alleen bij zeer extreme regenval voor enkele dagen vol. De rest van de tijd staat de waterberging droog en maakt het onderdeel uit van het natuurgebied.

Op 18 maart ondertekenen gedeputeerde Jaap Bond van de provincie, bestuurder Rob Veenman van het hoogheemraadschap en wethouder Alwin Hietbrink op het gemeentehuis van Bergen hierover een samenwerkingsovereenkomst.

Geef een reactie