Vorige week ontstond er opschudding in het Noord-Hollands duinreservaat. Er was een rouwmantel gespot.

Rouwmantel?? Ja dit is een heel bijzonder vlinder, zo goed als uitgestorven in ons land. Soms is er een invasie van honderden exemplaren van de zwervende soort, zoals in 1995 en 2006.

Een mooi gekleurde vlinder met aan de rand van de vleugel een gele streep. Bij de mannen helder geel en bij de dames lichtgeel.

De naam heeft de vlinder te danken aan het imago. Het is net alsof de vlinder als rouw een zwarte mantel over de vleugels draagt.

De vlinder was tot 1964 vrij algemeen in Europa en dwaalgast in Nederland. Het is een zwervende soort die in gemengde bossen en naaldbossen met wilgen leven.

Het is een typische bosvlinder, wijfjes zetten hun eitjes af op twijgen van wilg, ruwe berk, iep, ratel en zwarte populier.

De vlinders voeden zich voornamelijk met sap van bloedende bomen en rottend fruit.

Ze overwinteren soms in ons land, zoals het exemplaar wat wij gezien hebben. Dit doen ze dan in holle bomen, spleten, grotten, bunkers en in spleten van gebouwen.

De voornaamste oorzaak van het uitsterven is vermoedelijk het verdwijnen van grote bospercelen en verandert bosbeheer. Open plekken in het bos en boszomen langs wegen en paden groeien dicht.

PWN is op het moment bezig met het project “zonnige zomen”.

Langs wegen en paden worden bomen weggehaald zodat er weer ruimte is voor licht. Daarmee komen ook de bloemen weer terug.
Hierdoor heeft de rouwmantel misschien weer een kans zich permanent te vestigen en voort te planten.

Ben Hopman, boswachter.

Geef een reactie