BERGEN – De gemeenten Bergen, Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Castricum en Uitgeest gaan de opvang van erkende asielzoekers, ook wel vergunninghouders genoemd, regionaal aanbesteden. Nu wordt deze nog uitgevoerd door Inova en Vluchtelingenwerk Noordwest Holland.

De gemeenten gaan gezamenlijk beleid opzetten om zowel het onderdeel inburgering als het onderdeel integratie van vergunninghouders te bevorderen. Met name het laatste blijft bij de huidige opvang achter.

Geef een reactie