BERGEN – Stichting Welzijn Bergen beschikt sinds kort over een nieuwe groep vrijwilligers, VOA’s genaamd! Waar staat die naam voor en wat moet u zich daar bij voorstellen?

VOA staat voor: Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur.

Een VOA is een geschoolde vrijwilliger op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.
Hij/zij is in staat om samen met u uw hulpvraag helder te krijgen en vervolgens met u te kijken naar een voor u, geschikte oplossing.

De VOA is goed op de hoogte van regelingen en voorzieningen die voor u van belang kunnen zijn.
De VOA wordt door een beroeps cliëntondersteuner van Stichting Welzijn Bergen ondersteund.

Wat zijn onderwerpen waarbij een VOA kan helpen:

-U heeft een hulpvraag naar de gemeente of het sociaal team, dan vindt er een gesprek plaats. (ook wel “het keukentafelgesprek” genoemd.) Een VOA kan u helpen met de voorbereiding op dit gesprek en eventueel ondersteunend aanwezig zijn tijdens het gesprek.

-Wilt u een bezwaarschrift opstellen na een afwijzing, of moet u een voor u ingewikkeld formulier invullen, dan helpt een VOA u hiermee als u dat wenst.

-U bent uw partner verloren, dan komt er, afgezien van het verdriet, veel op u af. Allerlei administratieve regelklussen moeten gedaan worden en dan kunt u mogelijk wat ondersteuning gebruiken doordat iemand even met u mee kijkt of een luisterend oor biedt.

Heeft u de respectabele leeftijd van 90 of 95 jaar bereikt en woont u nog steeds zelfstandig? De VOA zal u benaderen middels een brief en indien u hier prijs op stelt wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.

Het doel is om samen met u te kijken of er mogelijk ondersteuning nodig is op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Denk b.v. aan mogelijk wat meer hulp in huis, of een oplossing zoeken voor uw vervoersprobleem, of te kijken hoe u wat meer onder de mensen kunt komen, enz.

De eerste groep VOA’s

De VOA’s gaan aan de slag vanaf begin april a.s.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact op met één van de wijksteunpunten van Stichting Welzijn Bergen, op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, te weten:
Bergen: 072-5821450
Egmond: 072-5065204
Schoorl: 072-5095267

Geef een reactie