EGMOND AAN DEN HOEF – Goed nieuws voor voetballers van de drie Egmondse fusieclubs: ze kunnen nu écht aan de slag. Donderdag 14 december besloot de gemeenteraad dat ze hun nieuwe club kunnen vormen op de bollenvelden bij de entree naar Egmond aan Zee. Omwonenden hebben grote bezwaren tegen de fusielocatie.

Met dertien stemmen voor en negen stemmen tegen is de gemeenteraad van Bergen akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan voor de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef.

Op de bollenvelden langs die weg kan nu een voetbalcomplex komen voor de drie Egmondse voetbalclubs Egmondia, Zeevogels en Adelbert. Tot opluchting van de vele voetballers die aanwezig waren om hun wens tot fuseren nogmaals kracht bij te zetten.

Het besluit van de raad werd door hen met applaus beantwoord. Maar het besluit leverde ook sombere gezichten op.

De aanwezige omwonenden van de Egmonderstraatweg haalden bakzeil. Zij maken al jaren bezwaar tegen het complex met vijf velden wat bij hen voor de deur komt.

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt begin volgend jaar ter inzage gelegd. Er kan dan opnieuw bezwaar tegen de plannen worden gemaakt. De omwonenden laten het er niet bij zitten.