BERGEN NH – De rechtbank in Alkmaar veroordeelde vandaag, woensdag 28 september, de voormalige topambtenaar van de gemeente Bergen Erik van H. voor het aannemen van giften in strijd met zijn ambtsplicht.

Dat gebeurde toen hij als ambtenaar bij de gemeente Bergen werkte. De man krijgt een taakstraf van 200 uren opgelegd. Verder moet hij aan de Staat ruim 35.000 euro aan financieel voordeel terugbetalen.

De voormalig ambtenaar werkte van november 2003 tot oktober 2018 als projectleider bij de gemeente Bergen. In die functie begeleidde hij de grotere en complexere ruimtelijke ordeningsprojecten binnen de gemeente.

Hieronder horen het project Bregtdorp 2e fase in Schoorl (bouw van woningen) en later het project Schoorl Centrum / Schoorl Klopt.

Ory B.V.

Ory B.V. was de projectontwikkelaar van het project Bregtdorp. Erik van H. werkte in de periode 2003-2005 succesvol met dit bedrijf samen in het project en kreeg een vriendschappelijke band met de eigenaar van Ory B.V.

Volgens de rechtbank leende de voormalig topambtenaar in 2006 voor de aankoop van zijn woning een geldbedrag van Ory B.V. tegen zeer gunstige voorwaarden.

Het rentepercentage lag lager dan het destijds gemiddelde rentepercentage voor langlopende leningen en werd halverwege de looptijd met terugwerkende kracht gehalveerd, van 4 procent naar 2 procent. Jarenlang hoefde verdachte ambtenaar ook geen rente en aflossingen te betalen.

‘Voordeel gehad’

Ory B.V. heeft na het verstrekken van de hypothecaire geldlening een grondpositie aangekocht in het project Schoorl Centrum / Schoorl Klopt van een andere projectontwikkelaar. Hierbij was de verdachte ook weer als projectleider betrokken.

De verdachte liet zich op de hiervoor beschreven wijze omkopen, aldus de rechtbank. 

De rechtbank oordeelt dat de verdachte door het sluiten van de hypotheek met Ory B.V. in strijd met zijn ambtsplicht giften (een voordelig rentepercentage en uitgestelde aflossingen en rentebetalingen) en een dienst (de lening) heeft aangenomen. De verdachte heeft hiervan voordeel gehad.

Verdachte nam risico’s

Er is geen bewijs dat Ory B.V. voor het verstrekken van de geldlening een concrete tegenprestatie van de verdachte verlengde of dat Ory B.V. daadwerkelijk door de verdachte is bevoordeeld in één van de projecten.

Volgens de rechtbank nam de verdachte wél bewust het risico dat Ory B.V. de lening verstrekte vanwege de manier waarop Erik van H. het project Bregtdorp 2e fase afhandelde. Een ander risico zou zijn dat de projectontwikkelaar in de toekomst alsnog iets van de ambtenaar zou kunnen verlangen.

De verdachte besprak met een collega het aangaan van de geldlening, deze wees hem op de risico’s. Toch heeft de verdachte de overeenkomst met Ory B.V. gesloten.

‘Rechtbank houdt rekening met niet-bevoordeling’

De rechtbank houdt er rekening mee dat de voormalig ambtenaar Ory B.V. niet concreet bevoordeelde.

Aannemelijk is dat sprake was van een misstap met grote persoonlijke gevolgen voor de verdachte ambtenaar. Bovendien duurde het lang voordat de rechtbank de zaak behandelde.

De rechtbank stelde vast dat de voormalig ambtenaar door de gunstige voorwaarden van de afgesloten hypotheek een financieel voordeel genoot van ruim 35.000 euro. Dit bedrag moet de verdachte aan de Staat betalen.