SCHOORL – Sinds twee weken staat op de website www.denkmeeoverschoorl.nl het nieuwe ontwerp voor zowel de Paardenmarkt als het Roode Leeuwplein in het centrum van Schoorl. Het plan is dat ook de Heereweg tussen de Laanweg en Sportlaan opnieuw wordt ingericht.

“Daar gaan we ons nu op concentreren”, zegt wethouder Michiel van den Busken. “Aangezien de Heereweg door het winkelgebied loopt, moeten we er goed met elkaar over nadenken hoe we deze weg gaan inrichten.”

Een verkeersdeskundig bureau onderzoekt momenteel het gebruik van op dit gedeelte van de Heereweg en bekijkt hoeveel verkeer er over de weg gaat en hoeveel er langs de weg wordt geparkeerd in relatie tot de omzet van de winkeliers. Op verzoek van de ondernemers is er zowel buiten als in het toeristenseizoen ‘gemeten’.

Het rapport wordt binnenkort verwacht. Aan de hand van deze uitkomsten wil de gemeente graag met belanghebbenden en inwoners in gesprek over een mogelijke inrichting. Op basis daarvan kan een voorlopig ontwerp worden gemaakt.

Om input te verzamelen, houdt de gemeente in oktober een debatavond in De Blinkerd en komt er een bijeenkomst met jongeren. De datum, tijd en locatie van deze bijeenkomsten worden na de zomervakantie bekendgemaakt.

Aansluitend vindt een sessie met de meetekengroep plaats en wordt er daadwerkelijk aan een voorlopig ontwerp gewerkt.

Deze groep, bestaande uit ondernemers, bewoners en partijen als de Fietsersbond, heeft ook aan de andere ontwerpen meegetekend.

De verwachting is dat het voorlopig ontwerp eind 2018/begin 2019 in het college en de gemeenteraad wordt besproken.