Bergen NH: De komende jaren vinden in Bergen Oost meerdere ontwikkelingen plaats; zo wordt op dit moment zwembad de Beeck herbouwd en komt er woningbouw op het terrein van de vertrokken voetbalvereniging BSV.

En er zijn meer locaties in het gebied waar de huidige eigenaren of gebruikers naar verwachting zullen vertrekken. Op die locaties ontstaan ook mogelijkheden voor nieuwbouw.
Bewoners en andere belanghebbenden in het gebied maken zich zorgen over de omvang van het aantal nieuw te bouwen woningen en de verwachte toename van autoverkeer.