BERGEN – Het MOB-complex was onderdeel van vele door defensie als overtollig aangemerkte locaties en stond dus open voor herontwikkeling.

Voor de herontwikkeling van het MOB-complex zijn door de gemeenteraad van Bergen spelregels opgesteld in de vorm van een zogenaamd publiekprogramma van eisen.

Onderdeel van deze spelregels is onder meer het volledig saneren van het terrein en het realiseren van een x-aantal woningen.

De afgelopen tijd is het ecodorp veelvuldig, vaak negatief, in het nieuws geweest. Zo is het ecodorp gesloten geweest vanwege het onveilig verwijderen van asbest en heeft zij moeite de financiering rond te krijgen.

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de langzame ontwikkeling van het ecodorp en de vele negatieve verhalen die rond dit eens veel belovende project verspreid worden.

De CDA-fractie heeft het college van B&W middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd over de staat van de ontwikkeling van het ecodorp.

Woordvoerder Klaas Valkering: β€˜β€™Het ecodorp begint langzaamaan een hoofdpijndossier te worden. Ooit werd de ontwikkeling van het MOB-Complex gezien als kans voor betaalbare woningbouw in onze gemeente nu lijkt dit te zijn verworden tot een timmerdorp voor volwassenen.

Dit was niet de bedoeling van de raad, zij heeft duidelijke spelregels afgegeven voor de ontwikkeling en het ecodorp zal zich hieraan moeten houden.

Het valt niet te verklaren dat we aan de ene kant keihard optreden tegen mensen die noodgedwongen in een zomerwoning wonen en aan de andere kant het ecodorp geheel de vrijehand geven.’’

Geef een reactie