BERGEN AAN ZEE – Méér geld is nodig om de restauratie van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee te bekostigen. Daarom startte deze week een sponsor- en publieksactie.

(Afbeelding: Eric Coolen)

De bakstenen muren van het uit 1918 stammende Vredeskerkje zijn als gevolg van erosie ernstig aangetast. Door de zoute zeewind brokkelen de buitenlaag en de voegen steeds verder af, meldt Dick Sluis van Stichting MAD, de beheerstichting van het Vredeskerkje.

Volgens Sluis bedragen de kosten van het herstel circa 275.000 euro. Een substantieel deel van dat bedrag kan naar verwachting worden betaald uit bijdragen van onder meer de provincie Noord-Holland, de Vriendenstichting, diverse fondsen en uit reeds ontvangen donaties. De sponsor- en publieksactie moet nog eens 90.000 euro opleveren.

‘Kerkje voor allen’

Het kerkje is in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog gebouwd op initiatief van Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter, echtgenote van de toenmalige burgemeester van Bergen. Sluis: “Zij noemde het ‘een kerkje voor allen, een Vredeskerkje’. Het is niet gekoppeld aan een geloofsovertuiging of kerkelijke gemeenschap.”

Het kerkje heeft als enige Nederlandse kerkgebouw een rieten dak en ligt in een duinvallei aan de rand van Bergen aan Zee. De kerk wordt veel gebruikt voor onder meer culturele manifestaties, trouwerijen en uitvaarten.

Internationaal vermaarde muurpathologe

De internationaal bekende muurpathologe dr. Josepha Kempl, door Monumentenwacht Noord-Holland aanbevolen, adviseerde Stichting MAX om de stenen uit het buitenblad van de noord-, west en zuidzijde te vervangen door 14.300 nieuw te bakken exemplaren.

Sluis: “Die moeten – net als de voegmortel – op basis van een specifieke receptuur bestand zijn tegen vocht en zout. Er is niet voor gebruikte stenen gekozen omdat het praktisch onmogelijk blijkt om aan ruim 14.000 oude stenen van de juiste kwaliteit, kleur, hardheid en afmetingen te komen.”

Adriaan van Dis: geloof in schoonheid

Voorzitter Martijn Höfelt van Stichting MAD verwacht veel van wat hij een steengoede actie noemt.

“Niet alleen in ons dorp, maar ook daarbuiten is het Vredeskerkje bij velen bekend. Mede vanwege de bijzondere ontstaansgeschiedenis en ook omdat je het bij binnenkomst van Bergen aan Zee  prachtig in een duinvallei ziet liggen. Het is een gewaardeerd monument waar veel mensen zich op de een of andere manier betrokken bij voelen.”

Een van hen is de bekende en in Bergen aan Zee opgegroeide schrijver Adriaan van Dis. Hij steunt de restauratieactie ten volle: “Geloof in schoonheid en goedheid. Dok voor het Vredeskerkje.”

Tekeningen Eric Coolen

Volgens Dick Sluis kunnen bedrijven en particulieren symbolisch hun steentje bijdragen aan de restauratie: 20 euro per steen.

De bekende tekenaar Eric Coolen maakte exclusief voor Stichting MAD belangeloos een dag- en een nachttekening van het Vredeskerkje. Bij afname van minimaal 25 stenen (500 euro) krijgt men één gesigneerde versie cadeau en bij afname vanaf 50 stenen (1000 euro) beide versies. Verder zijn kleinere en grotere bedragen ook welkom.

Donaties zijn welkom op girorekeningnummer NL10 RABO 0189 4786 08 t.n.v. Restauratiefonds MAD. Betalen via een link kan ook.