BERGEN – In het Vredeskerkje Bergen aan Zee wordt dinsdag 13 november om 20.00 uur de vijfde en laatste Vredeslezing gehouden met als titel: Het verlangen naar vrede en vernieuwing in 1918.

Als op 11 november 1918 de wapenstilstand een einde aan de Eerste Wereldoorlog maakt blijft er overal in Europa een gevoel van onzekerheid en verwarring achter. De moderne technologische ontwikkelingen, waar men eerst zo veel van verwachtte, zijn uitgelopen op een vreselijke oorlog. De bestaande culturele waarden hebben dat niet kunnen voorkomen.

Er ontstaat een zoektocht naar een nieuw idealistisch klimaat. Marjet Brolsma noemt dit ‘het humanitaire moment’, het verlangen naar regeneratie van de Europese cultuur.

Zij neemt ons mee naar de tijd waarin het Vredeskerkje werd gesticht en schetst een beeld van het idealistische en turbulente culturele klimaat dat toen in Nederland heerste. Was Marie Amalie van Reenen ook geraakt door deze vonk toen zij haar grootse plan voor haar ‘kerkje voor allen’ ontvouwde?

Het is een van de vele vragen die op deze avond aan de orde zullen komen. Marjet Brolsma, verbonden aan de opleiding Europese Studies aan der Universiteit van Amsterdam, is bij uitstek deskundig op dit terrein. In 2016 verscheen haar dissertatie

‘Het humanitaire moment’ en daarnaast schreef zij diverse artikelen over de cultuurgeschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog en het interbellum.

Met deze bijeenkomst sluit het Vredeskerkje zijn lezingencyclus in het kader van het eeuwfeest af. Na de inleiding is er ruimte voor een gesprek.

Kaarten á €10,- zijn te bestellen via stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen.