EGMOND AAN ZEE – Net als de afgelopen jaren geldt er tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod op het Pompplein in Egmond aan Zee. Het verbod beperkt zich tot van 18.00 uur tot 02.00 uur omdat het buiten deze tijden altijd verboden is om consumentenvuurwerk af te steken.

Het verbod wordt mede op verzoek van de ondernemers en bewoners rond het Pompplein ingesteld.
Het is sinds een aantal jaar verboden met de jaarwisseling vuurwerk af te steken op het Pompplein in Egmond aan Zee.

Aanleiding is het incident tijdens de jaarwisseling 2013/2014. Er is toen zoveel zwaar vuurwerk afgestoken dat bij restaurant de Klok zesentwintig ramen zijn gesprongen. Ook in de jaren voorafgaand aan deze jaarwisseling is het onrustig geweest op en rond het plein.

In goed overleg met de ondernemers en politie is daarom een verbod ingesteld tijdens de volgende oudejaarsavond. Ook is er een aantal andere maatregelen getroffen zoals (camera)toezicht, extra politie-inzet en voorlichting.

De jaarwisseling is toen rustig verlopen. Alle partijen waren tevreden over het verloop. Vanwege dit positieve resultaat zijn bij de volgende jaarwisselingen dezelfde maatregelen genomen. Wel is de politie-inzet afgeschaald.
De bedoeling was de maatregelen verder af te schalen, maar hiervoor is geen draagvlak onder de ondernemers en bewoners.

De brand bij restaurant de Klok heeft bijgedragen aan een verhoogd van gevoel onveiligheid. Het college kan zich dit goed voorstellen en voert daarom opnieuw het vuurwerkverbod voor het Pompplein in.