BERGEN – Peter Rehwinkel treedt 3 maart a.s. aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Bergen

Op 5 maart stelt FlessenpostTV -Ruud Bredewold- ‘Prangende vragen’ aan de zojuist aangetreden burgemeester.

Iedere inwoner van Bergen, Egmond of Schoorl kan zijn vragen indienen via: info@flessenpostuitbergen.nl
FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

De uitzending is op vrijdag 6 maart a.s. vanaf 12.00 uur via: www.flessenpostuitbergen.nl