PWN – Maart begint goed, na een winter zonder sneeuw en ijs is de natuur vroeg dit jaar.

Alles groeit en bloeit eerder dan verwacht. Vogels fluiten en nestelen, konijnen racen achter elkaar aan of liggen te luieren in de voorjaarszon.

Jonge hazen al heel vroeg gezien en drie weken terug jonge konijnen. Uilen laten zich s `nachts duidelijk horen en hebben waarschijnlijk al pullen.

Jonge tortelduiven op hun vaste stekje. Lelijke kale exemplaren met grote bolle ogen en een beetje dons.

Vroege vlindersoorten als citroentje, koolwitje en kleine vos laten zich overal in het land al zien.

Alle werkzaamheden in bos en duin zijn afgerond. Het broedseizoen is officieel op 1 maart begonnen.
Dat betekent dat er geen machines meer aan het werk zijn.

Na het broedseizoen zijn er weer diverse klussen die op ons wachten. Het maaien van speelvelden en bermen, het snoeien langs de wegen en paden en zo meer. Nu houden we even rust en is het tijd voor andere zaken.

We gaan binnenkort beginnen met de jaarlijkse konijnen tellingen. En begin april naar het Nationaal Park Zuid Kennemerland om de daar aanwezige ree├źn, damherten en vossen in kaart te brengen.

De boswachters hebben dan ook meer tijd om de bezoekers te woord te staan en rondleidingen te geven.

Er staan weer allerlei activiteiten geland in en rond bezoekerscentrum de Hoep.

Binnenkort wordt in Bergen de schaapskooi officieel geopend. Schapen met lammeren staan in de kooi met smart te wachten tot zij naar buiten kunnen.
De herder trekt weer met de schapen door de duinen om vergrassing en verbossing tegen te gaan.

Kortom, het belooft weer een zomer te worden waarin wij ons niet hoeven te vervelen.

Ben Hopman, boswachter.

De Kleine Vos

Geef een reactie