BERGEN AAN ZEE – Vanwege hoog water heeft de provincie Noord-Holland de Zeeweg naar Bergen aan Zee deels afgesloten. Water staat op de weg bij de parkeerplaats bij de Uilenvangersweg. Hier is een rijstrook afgezet.

Volgens woorvoerder Linda Oudendijk omdat rijden door water kan zorgen voor een onveilige situatie. De provincie Noord-Holland, eigenaar en beheerder van de weg, regelt het verkeer met behulp van verkeerslichten.

‘Nadenken over structurele oplossing’

Onder de duinen is een bel water te vinden dankzij overvloedige regenbuien. Dit water komt hier omhoog omdat dit een laag deel van het duingebied betreft. “We denken nu na over een structurele oplossing, maar dat is niet zo eenvoudig. Een optie zou kunnen zijn dat we een extra watergang maken, maar we weten nog niet of dit het probleem oplost”, aldus Oudendijk.

Ze laat weten dat de verkeerslichten er staan zo lang dat nodig is.

(Foto’s: RTV80).