BERGEN – De jongerenwerkers uit de BUCH-gemeenten zijn vorige week om tafel gegaan om een gezamenlijke website te realiseren. Er zijn reeds talloze contacten onderling, maar een overkoepelend digitaal platform was er nog niet. Sinds 1 maart is daarin verandering gekomen.

Door de activiteiten BUCH-breed te presenteren wordt het aanbod breder en het bereik groter. Jongeren uit Heiloo of Bergen kunnen bijvoorbeeld ook deelnemen aan activiteiten in Castricum en Uitgeest en andersom.

Het leren kennen van elkaars mensen, elkaars wensen en deelnemen aan elkaars activiteiten vergroot hun wereld en biedt kansen om zich verder te ontplooien. Daarnaast is ook de kennisuitwisseling tussen de jongerenwerkers onderling een enorm voordeel.

De site biedt kansen om gebruik te maken van een ieders expertise: succesvolle activiteiten kunnen ook uitgezet worden in de andere gemeentes.

Jongeren, hun ouders, beleidsmakers en andere betrokken partijen hebben nu op één plek een compleet overzicht van wat jongerenwerk in de praktijk inhoudt.

Het BUCH-breed werken wordt vanuit de gemeenten gestimuleerd: deze site is daar een prachtig voorbeeld van! U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op www.jongerenwerkbuch.nl