SCHOORL – In de landelijke Week van de Valpreventie – 2 tot en met 8 oktober – is er extra aandacht voor de gevolgen van een val en tips om vallen te voorkomen. Want vooral ouderen vallen sneller, doordat spierkracht, coördinatie en balans afnemen.

In Schoorl is er nu een Werkgroep Valpreventie, die samen met oudere inwoners van dit dorp wil werken aan deze ingrediënten om valpartijen te kunnen voorkomen. In deze werkgroep werken verschillende disciplines uit Schoorl samen.

Ze gaan het aantal valincidenten in Schoorl in kaart te brengen en proberen dit aantal te verminderen. Deelnemers zijn: Gea Klerq (wijkverpleegkundige Bergen), Jeanette Hendriks (coördinator Stichting Welzijn Bergen), Ruben Nijhuis (Alkmaar Sport Sportservice), Monique Klaver (gebiedsregisseur gemeente Bergen), Liliane Sinke (ZONH) en fysiotherapeuten Liesbeth Commandeur en André Dekker.

Tijdens het ouder worden, veranderen er dingen in de lichamelijke vitaliteit. Niet alles gaat meer zoals vroeger.

De spiermassa neemt af, de reactiesnelheid wordt trager. Snel reageren op een onverwachte gebeurtenis wordt lastiger en daardoor loopt men meer risico op een valpartij.

De Werkgroep Valpreventie Schoorl wil samen met inwoners uit Schoorl aan de slag om dit risico te verlagen. In Schoorl wonen 4.660 mensen. 14,3 procent daarvan is ouder dan 75 jaar en zelfs 34,4 procent is ouder dan 65 jaar.

Op woensdag 10 januari 2018 organiseert de werkgroep in De Blinkerd een speciaal evenement over valpreventie. Er worden dan allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een demonstratie over valpreventie, een e-biketraining en een informatiemarkt.

Tevens kan men een oogtest laten doen. Later dit jaar volgt meer informatie over het evenement.