EGMOND-BINNEN – Slechts elf inwoners van Egmond-Binnen bezochten maandag de informatieavond over het verblijf van dertig minderjarige alleenstaande asielzoekers in groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen. Ze waren positief én kritisch.

De beperkte animo om bij de bijeenkomst aan te schuiven heeft volgens burgemeester Lars Voskuil te maken met het feit dat het goed gaat met de opvang en dat inwoners positief reageren. “Vorige week zaterdag was er een bijeenkomst in Broekakkers om kennis te maken met de bewoonsters. Die is goed bezocht en in goede sfeer. Veel mensen hebben zich aangemeld om activiteiten te ondernemen met deze inwoners. Dat is een groot compliment naar de bewoners en de medewerkers die actief zijn in Broekakkers.”

“Geen kans op een woning’

Het verblijf van de dames uit landen van buiten de Europese Unie verloopt dus soepel en veel inwoners zijn bereid te helpen. Tegelijkertijd steekt het een aantal bezoekers van de informatieavond dat er mogelijk in de toekomst flexwoningen voor statushouders kunnen komen bij Broekakkers, maar dat dit niet kan voor de eigen jongeren in het dorp. De jeugd heeft hier geen kans om een woning te bemachtigen.

Voskuil en wethouder Yvonne Roos-Bakker benadrukten dat de gemeente natuurlijk graag de jeugd een woning gunt in de eigen gemeente en hiervoor ook zijn best doet, bijvoorbeeld in het contact met de provincie Noord-Holland. Maar de gemeente is eveneens vanuit het Rijk verplicht om een bepaald aantal statushouders op te vangen.

De gemeente zoekt naar geschikte plekken, maar die zijn er niet. Wel waren asielzoekers bijvoorbeeld in het verleden gehuisvest bij de Zeeweg in Egmond aan Zee, Delversduin in Egmond aan den Hoef en het BSV-terrein in Bergen.

‘Verhuizing naar Schoorl uitgesteld’

De dames in Broekakkers verhuizen naar het voormalige hotel-restaurant Klein Zwiterland in Schoorl zodra deze accommodatie hiervoor geschikt is gemaakt. De aanvankelijk geplande datum 1 febuari was iets te positief ingeschat: de verhuizing zal later plaatsvinden. Alle inwoners van Egmond-Binnen krijgen hierover deze week een brief, belooft burgemeester Voskuil.


Meer RTV80-artikelen over dit onderwerp.