BERGEN NH – De wachtlijst om in aanmerking te komen voor jeugdhulp bij de Sociaal Teams van de gemeente Bergen bedragen momenteel, afhankelijk van de hulpvraag, een tot drie maanden.

RTV80 deed navraag hiernaar nadat onlangs Stichting Het Vergeten Kind liet weten dat kinderen die hulp nodig hebben van de jeugdzorg hierop gemiddeld tien maanden moeten wachten in Nederland.

“De wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders in de regio kunnen (veel) langer zijn. Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek”, aldus een gemeentewoordvoerder. “Op de lengte van wachtlijsten bij aanbieders hebben gemeenten weinig tot geen invloed. Wachtlijsten ontstaan mede doordat jeugdhulporganisaties in de regio onvoldoende goed gekwalificeerd personeel kunnen vinden.”