BERGEN/ DEN HAAG – Wethouder Erik Bekkering bezocht vandaag, dinsdag 6 september, de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer in Den Haag. Namens het college van Bergen overhandigde hij daar een petitie over motorenoverlast. De petitie is ook ondertekend door de colleges van Bloemendaal en Krimpenerwaard.

De petitie volgde op een conferentie eind 2021 waarbij vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten samen nadachten over mogelijke oplossingen voor de bestrijding van geluidsoverlast van motorvoertuigen. Het betreft hier met name geluidsoverlast van motoren.

De gemeente Bergen had het intiatief genomen voor deze samenwerking. Hieraan vooraf stuurde het college aan de minister van Infrastructuur en de commissaris van de Europese Commissie een aantal brieven over geluidsoverlast door motorvoertuigen.

Geluidsemmissienormen

In de petitie schetsen de colleges nogmaals de oorzaken van geluidsoverlast en gaan ze in op het ontbreken van een uitgebreid handhavingsinstrumentarium. Ze vragen om versneld een aantal maatregelen in te voeren, waaronder het koppelen van geluidsemmissienormen aan motorvoertuigen en deze ook bij een Apk-keuring te toetsen. Daarnaast vragen ze om een Apk in te voeren voor motoren.

Erik Bekkering tijdens de overhandiging (aangeleverde foto).