NEDERLAND – Maar liefst vier op de tien toeristen in eigen land heeft een dagje uit wel eens moeten afbreken vanwege het gebrek aan toiletten. Toeristen en recreanten die in de natuurgebieden onderweg zijn, kiezen noodgedwongen voor een andere oplossing: wildplassen (75%) en wildpoepen (35%). Ook de stranden zijn niet veilig.

Dit blijkt uit onderzoek van AnalitiQs/Highberg in opdracht van de Toiletalliantie. De organisatie maakt de cijfers onlangs bekend.

De Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), vraagt aandacht voor het dringende toilettekort in Nederland. Het gebrek aan goede toegankelijke toiletvoorzieningen in Nederland zorgt bij patiënten met een stoma of incontinentieproblemen voor gênante situaties. Ook ervaren ze spanning om op pad te gaan. Verder leiden blaaspatiënten onder het gebrek aan toiletten, net als ouderen, vrouwen en kinderen die over het algemeen vaker naar het toilet moeten.

Uit eerder onderzoek van de Toiletalliantie bleek dat één op de vier Nederlanders weleens thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten.

‘Situatie bedroevend’

Mariël Croon, directeur van de MLDS: “Het is totaal niet gastvrij dat we zo weinig toiletten hebben voor onze dagjesmensen en toeristen. Maar het probleem is nog veel groter voor alle buikpatiënten, die hier dagelijks mee te maken hebben. In de landen om ons heen is dit stukken beter geregeld.”

Naar internationale maatstaven is de Nederlandse situatie met slechts één openbaar of opengesteld toilet op achttienhonderd mensen bedroevend. In Duitsland zijn er bijna vier keer zo veel wc’s (één op de vijfhonderd). Nederland heeft zo’n zeshonderd openbare toiletten, terwijl Frankrijk er naar schatting veertienduizend heeft, oftewel 23 keer zoveel voor slechts vier keer zoveel inwoners.

In de gemeente Bergen


RTV80 publiceerde eerder dat de gemeente Bergen niet bepaald de meest toiletvriendelijke gemeente is van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Toiletalliantie en HogeNood. Zo zijn er bij de stranden geen openbare toiletten te vinden. Daarom zette strandtenthouder Arthur Dontje vorig zomerseizoen zelf enkele dixies neer op het strand van Camperduin.

Lees ook de RTV80 artikelen én bekijk de video over de Egmondse ondernemer Hesmi Souguir, eigenaar van kiosk De Windwijzer. Hij deed zijn best om een openbaar toilet te exploiteren in zijn kiosk. Maar het college ging hiermee in december niet akkoord. De gemeente zegt hiervoor geen omgevingsvergunning te kunnen afgeven omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) niet akkoord is.

Overigens besloot de gemeente Bergen eerder, in de gemeenteraadsvergadering van eind november, een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de wenselijkheid en de kosten van het plaatsen en beheren van zelfreinigende openbare toiletten in de gemeente Bergen. Ons Dorp, mede ondertekend door CDA, Fractie Bruin, D66, GroenLinks en PvdA, vroeg hierom in een motie. Deze motie kreeg steun van alle raadsfracties.

Toiletalliantie

De Toiletalliantie is in 2018 opgericht door de Maag Lever Darm Stichting. Inmiddels bestaat de alliantie uit 29 organisaties die zich samen inzetten voor meer openbare en opengestelde toiletten in Nederland. De toiletalliantie streeft naar een inclusief en toegankelijk Nederland. Meer toiletten betekent: minder eenzaamheid en sociaal isolement en meer zelfredzaamheid. Maar ook meer gastvrijheid, een aantrekkelijkere (binnen)stad en beter toegankelijke recreatiegebieden.