EGMOND AAN ZEE – Het kabinet heeft de kustgemeenten op dinsdag 25 juni geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek naar windmolenlocaties op zee binnen de 12-mijlszone (dichter dan 23 kilometer voor de kust).

Uit dat onderzoek zijn vijf potentiële zoekgebieden naar voren gekomen.

Eén daarvan is de Noord-Hollandse kust boven het Noordzeekanaal.

De zuidgrens van dit gebied wordt getrokken ter hoogte van het bestaande windmolenpark voor de kust van Egmond, zo valt op te maken uit een kaartje in de haalbaarheidsstudie.

Geef een reactie