SCHOORL – Vanaf 16 oktober zijn medewerkers van WNK Bedrijven dagelijks bezig met het terugdringen van boomopslag in de Schoorlse Duinen.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van een proef die Staatsbosbeheer en WNK Bedrijven zijn gestart met de intentie om in 2014 te komen tot een structurele samenwerking in de gehele beheereenheid Noord Holland Noord.

De Schoorlse Duinen groeien langzaam dicht met struiken en bomen. Om het open karakter van de duinen te behouden verwijderen ruim twintig beheer vrijwilligers wekelijks begroeiing.
Helaas kunnen de vrijwilligers niet alles bijhouden dus is Staatsbosbeheer op zoek gegaan naar extra hulp.

Zij nam daarom contact op met WNK Bedrijven. Het idee was om de medewerkers die op basis van de WSW een groot deel van het jaar het openbaar groen in gemeenten onderhouden, in de rustige winterperiode in de Schoorlse Duinen te laten werken.

Tijdens een gesprek met WNK kwam de optie aan bod om ook mensen die door de regiogemeenten bij WNK Re-integratie zijn aangemeld op vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) in te zetten.

Dit vanuit de gedachte dat het van groot belang is om integraal te werk te gaan, vooruitlopend op de Participatiewet die op 1 januari 2015 zal worden ingevoerd.

Vanaf die datum vervalt namelijk het onderscheid WSW – WWB en geldt voor mensen die voor hun inkomensvoorziening een beroep doen op de gemeente één en dezelfde regeling: de Participatiewet.

De verbinding tussen deze mensen en de regionale arbeidsmarkt is dan een factor van cruciaal belang.
De (rijks)overheid heeft toegezegd dat zij als werkgever het goede voorbeeld zal geven. Het initiatief van Staatsbosbeheer en WNK Bedrijven sluit hier naadloos op aan.

Geef een reactie