BERGEN- Donderdagavond sprak de gemeenteraad over de notitie “Lokale woonvisie”.

Er wordt in de notitie de visie c.q. het beleid verwoord voor de komende jaren. Het accent ligt hoe om te gaan met huurwoningen en in het bijzonder met de huurwoningen in de sociale sector.

De discussie spitsen zich toe hoe op (semi) permanente bewoning van recreatiewoningen en het gebruik van huizen als 2e woning. Vooral Kies Lokaal had enkele forse verlangens op dit punt.

Ze wil de bewoning van recreatiewoningen toestaan. Het college is van mening dat dit niet is toegestaan. Ze vroeg de wethouder dringend uiterlijk deze maand in gesprek te gaan met een hoogleraar op de technische universiteit Delft.

Deze deskundige hoogleraar ziet mogelijk voor permanente bewoning.
De wethouder zegde toe dit gesprek te hebben.

Het gebruik van koopwoningen als 2e woning eventueel te samen met het verhuur van deze woningen is o.a. in Egmond aan Zee verboden.

Deze praktijk leidt volgens Kies Lokaal dat starters op de woningmarkt niet aan de bak komen. Zij vroeg aan de wethouder meer te doen aan handhaving van dit woonbeleid.

De partij komt in de raadsvergadering van 28 januari met nadere voorstellen.
Bijna alle partijen deelden de zorgen van Kieslokaal.

Partijen wezen er verder op dat de wettelijke plicht voor de gemeente bestaat in de sociale huursector woningen beschikbaar te stellen voor vluchtelingen met een verblijfvergunning.
Dit kan leiden dat jongeren minder kans hebben op betaalbare huurwoning.

De raad wil daarom graag de resultaten weten van het gesprek met de woonstichting Kennemer Wonen. De stichting speelt immers een belangrijke rol bij het beschikbaar komen van sociale woningen.

Geef een reactie