EGMONDEN – De plannen voor woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef (plan Dorp en Duin) zijn rijp voor behandeling in de gemeenteraad op 8 februari. Dat meldt het Bergense College van B&W.

Het college wil in de twee dorpen gefaseerd 350 woningen realiseren. In de eerste fase komen er 150 woningen ten oosten van Egmond aan den Hoef en honderd huizen ten zuiden van Egmond-Binnen. Vijftig procent van deze woningen heeft een vraagprijs tot 225.000 euro of een maandelijkse huur tot 750 euro. 25 procent heeft een maximale vraagprijs tot 325.000 euro of een maandelijkse huur tot 1000 euro. De laatste 25 procent wordt in de vrije sector gerealiseerd om bijvoorbeeld wegen en riolering te kunnen aanleggen. Volgens het college maakte de gemeente een plan om Egmonders voorrang te geven op al deze woningen.

Latere fase

Eerder was ook sprake van woningbouw ten noorden van Egmond aan den Hoef tussen de Tiggellaan en de Zandweg. De gemeente wil hierover eerst verder in overleg met omwonenden. Deze woningen zijn doorgeschoven naar een latere fase, aldus het college. In die latere fase wil de gemeente Bergen vijftig extra woningen ten zuiden van Egmond-Binnen laten bouwen. Dit kan pas als de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de eerste fase heeft vastgesteld.

‘Minder vergrijzing, scholen blijven open’

Wethouder Klaas Valkering: “De vraag naar betaalbare woningen in de Egmonden is enorm. “Met 350 woningen in het plan Dorp en Duin brengen we rust op de Egmondse woningmarkt en meer betaalbare woningen voor onze inwoners.” Volgens Wethouder Antoine Tromp loopt het aantal basisschoolleerlingen in de Egmonden terug door vergrijzing aldaar. “Door de nieuwbouwplannen kunnen er meer jonge gezinnen in Egmond blijven wonen waardoor ook op termijn de scholen open kunnen blijven.” Volgens wethouder Erik Bekkering blijkt uit een uitvoerige studie dat de ontsluiting/ verkeersafwikkeling op orde is.

’90 procent was voor woningbouw’

Het college van Bergen benadrukt de grote behoefte aan woningbouw. Ze verwijst daarbij naar een enquête onder de bewoners en naar de week van de Egjmonden (in juni) waarbij Egmonders lieten weten hoe zij de woningbouwplannen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef willen vormgeven. Meer dan 90% was voor woningbouw, laat het college weten. Wethouder Arend Jan van der Beld: “Het uitvoerige participatietraject dat is doorlopen, is een voorbeeld voor andere projecten.”

Het college stemde op 21 december in met het bestemmingsplan voor Dorp en Duin. Wat volgt hierover is een algemene raadscommissie, beeldvormend (25 januari), een presentatie van het college, een bespreking met inwoners en belanghebbenden (zij kunnen dan inspreken) en een Algemene Commissievergadering (oordeelsvorming) op 3 februari. Op 3 februari is er geen gelegenheid om in te spreken. De planning is dat de gemeenteraad zich op 8 februari hierover buigt. 

Provincie kan in verzet

Het college van B&W komt nog wel met een voorbehoud. De provincie is tegen woningbouw op deze locaties en kan zich de rechter hiertegen verzetten. Wethouder Valkering: “We hopen de bezwaren van de provincie te hebben weggenomen, maar als de provincie bij de rechter gelijk krijgt gaan de plannen niet door. Dat is het eerlijke verhaal. Tegelijkertijd is dit de laatste kans om op deze locatie woningen te bouwen. Met de huidige woningnood in onze gemeente kiezen we er daarom voor de plannen door te zetten”.

Egmond aan den Hoef oost (afbeelding gemeente Bergen)