BERGEN NH – Woningbouw in het Buitengewoon Provinciaal Landschap (BPL) is niet geheel uitgesloten. Dat liet gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland woensdag weten tijdens een werkbezoek aan Schoorl. Hij zegde toe de mogelijkheden ‘in gezamenlijkheid’ te onderzoeken en in juni met conclusies terug te komen.

De gedeputeerde sprak over dit onderwerp in Hotel Merlet in Schoorl met Paul Ruis van Dorpsvereniging Groet en Els Mizee en Theo van Velzen van Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen, onderdeel van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen. Ook burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos-Bakker waren hierbij aanwezig.

Woningbouwlocaties beperkt

In de gemeente Bergen is een grote behoefte aan woningebouw. Mogelijkheden om tussen de bestaande bebouwing woningen neer te zetten (op inbreilocaties) zijn zeer beperkt en bouwen in BPL aan de randen van de dorpen is in principe niet toegestaan.

De Provincie Noord-Holland ziet hierop toe en krijgt ook wel kritiek te verduren van inwoners die vinden dat de provincie woningbouw tegenhoudt. Maar volgens Loggen komen de meeste regels van Europa en het Rijk.

‘In samenspraak kijken naar mogelijkheden’

Voor Paul Ruis, Theo van Velzen en Els Mizee was het prettig te horen dat bouwplannen in het buitengebied bespreekbaar zijn, maar volgens de geduteerde in samenspraak met de provincie en andere betrokkenen.

Loggen: “Samen met de gemeente gaan we daar onze visie op formuleren en duidelijk maken. Er zijn geen taboes, alle zaken zijn bespreekbaar. Als er verzoeken zijn om bepaalde gebieden met een beschermende status te ontgrenzen, dan wordt hier serieus naar gekeken. Maar het moet in alle redelijkheid en billikheid.”

Loggen sluit mogelijkheden om in BPL-gebied te bouwen niet uit, maar daarbij horen volgens hem goede argumenten. “Als woningbouw niét kan, dan geven we ook aan waarom het niet kan.”

Bouwen in BPL is wellicht mogelijk na een ‘verzoek tot wijziging van de Omgevingsverordening’. Dit is een document met daarin de visie van de provincie op onze leefomgeving. De gemeente kan zo’n verzoek tot wijziging indienen als het gaat om het algemeen belang, er een alternatief ontbreekt en als compensatie mogelijk is.

Afwegen van belangen

Loggen benadrukt te maken te hebben met verschillende belangen en noemt dit een lastige afweging. Hij vindt het belangrijk niet alleen woningbouw als urgent te beschouwen, maar ook het belang van het open landschap en de regels ter bescherming die hierbij horen. “Veel mensen waarderen de openheid van het landschap.”

Ook oppert hij dat het misschien goed is na te denken over tijdelijke woningbouw: vanwege de toenemende vergrijzing zijn de woningen in de toekomst wellicht minder nodig.

Conclusies in juni

De gedeputeerde geeft aan dat de provincie met de gemeente Bergen en alle vertegenwoordigers van de inwoners gaat praten over de mogelijkheden. Hij wil in juni met conclusies komen. Althans, dat is de taak van zijn opvolger: Loggen neemt na de Statenverkiezingen afscheid als gedeputeerde bij de Provincie Noord-Holland.

Meer begrip

Hoewel de provincie geen concrete toezeggingen voor bouwlocaties kon doen, kijkende inwonersvertegenwoordigers positief terug op het gesprek. Paul Ruis: “Ik ben blij dat we met de gedeputeerde hebben stilgestaan bij de procedure. Het is netjes uitgelegd en we hebben nu meer begrip voor de lange doorlooptijd.”

Ruis noemt het gebrek aan woningen neipend. “Veel schoorlse woningzoekenden wijken uit naar Warmenhuizen of Petten, scholen moeten breder bevolkt worden. Het zou goed zijn om bijvoorbeeld elk jaar tien woningen op te leveren”.

Els Mizee en Theo van Velzen van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen zijn eveneens blij dat ze in gesprek gingen. Van Velzen: “We hopen dat er in bepaalde BPL-gebieden woningebouw mogelijk is, nu ligt alles op slot.” Mizee: “Ik ben nog wel een beetje sceptisch, maar we wachten de terugkoppeling van de provincie gewoon nu af. We gaan het zien.”

Van links naar rechts: Lars Voskuil, Yvonne Roos-Bakker, Theo van Velzen, Cees Loggen, Els Mizee en Paul Ruis. (Foto: Flessenpost uit Egmond).