.
BERGEN NH – Woningbouwplan BSV-terrein ter vaststelling naar raad

Op het voormalige BSV-terrein en het terrein tegenover De Beeck worden 152 nieuwe woningen gerealiseerd. Inmiddels heeft het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter visie gelegen en zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van de gemeente Bergen heeft daarop per 1 juni besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Na vaststelling door de raad worden de diverse voor de bouw benodigde aanvragen voorbereid.

.
Naar verwachting wordt niet eerder dan in 2022 gestart met de bouw.

Betaalbare woningen
Wethouder Klaas Valkering: “Dit is weer een stap verder naar de realisatie van die zo gewenste betaalbare woningen voor onze inwoners. We hebben nu een plan dat echt voelt als een win-win. Een flink aantal betaalbare woningen erbij, en een plan dat qua inrichting en duurzaamheid mooi aansluit bij de omgeving.”
De woningen zijn opgedeeld in 110 appartementen en 42 grondgebonden woningen.

.
KennemerWonen gaat 76 appartementen/woningen verhuren in de categorie sociale huur, 44 appartementen vallen in de categorie middenhuur. De resterende 32 woningen komen beschikbaar voor koop tot maximaal € 400.000.

Procedure
De planning is dat het bestemmingsplan BSV-terrein op 15 juni wordt besproken in de commissie Bestemmingsplannen en op 8 juli in de gemeenteraad.