BERGEN NH – College maakt keuze voor woningbouwplannen BSV-terrein

Volgende fase aangebroken: ontwerp bestemmingsplan ter visie

De realisatie van 152 woningen op het voormalige BSV-terrein en het terrein van De Beeck is weer een stap dichterbij.
Het college van de gemeente Bergen heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen. Het plan dat vanwege het vele groen en water is gedoopt tot ‘Parck de Beeck’ is in een eerder stadium besproken met vertegenwoordigers van belangenverenigingen en omwonenden.