BERGEN – In de tentoonstelling Woordbeeld laten veertien leden van het KunstenaarsCentrumBergen (KCB) werk zien waarin beeld en tekst een verbinding aangaan. Letters en woorden zijn verwerkt om hun meerwaarde: als tekens of symbolen met eigen vormen, als klanken en als grafische aanwezigheid.

De taal die we gebruiken in ons dagelijks leven is de taal van afspraken: nuttige, rationele en functionele communicatie die maakt dat we met elkaar kunnen samenleven en samenwerken. Taal verbindt dus, maar taal kan ook scheiden.

Woorden kunnen leiden tot begrip, maar ze kunnen ook onbegrip veroorzaken. Met woorden benoemen we alles om ons heen.

Daarnaast is er de taal die zich bedient van associaties en gedachtesprongen, van de fantasie en diepere betekenissen. In gedichten, in muziek en in beelden wordt gespeeld met de woorden zelf.

De aan deze tentoonstelling deelnemende kunstenaars zijn zo geraakt door tekst, dat dit ze heeft geïnspireerd tot het maken van werk waarin emoties op een heel nieuwe manier worden verbeeld.

De opening van Woordbeeld is op zondag 9 december om 17.00