ALKMAAR – In de regio Alkmaar komt zelfbouw nauwelijks van de grond

Met CPO-projecten (Collectief Particulier opdrachtgeverschap) loopt Noord-Holland ver achter op andere provincies.

Naar aanleiding hiervan heeft Gedeputeerde Staten daarom het bedrag dat zelfbouwers kunnen lenen verdubbeld.

Per project subsidieert de provincie voorts maximaal € 15.000,- .

In de periode 2012-2013 heeft Noord-Holland twintig CPO-projecten gesubsidieerd.

Van deze CPO-huizen zijn er nu slechts veertig gebouwd. Veel projecten zijn vertraagd, onder meer om financiële reden.

Door hoge grondprijzen zijn in Noord-Holland veel minder betaalbare locaties beschikbaar dan in andere provincies

Geef een reactie