BERGEN, 29 oktober 2019

Dankzij gulle giften van betrokken bewoners in gemeente Bergen kan de zieke boom die pal voor de Ruinekerk staat binnenkort worden vervangen door een behoorlijk grote, nieuwe boom.

De boom is in 1964 geschonken door het Nederlandse Studenten Orkerst, als dank voor jarenlange gastvrijheid in de Ruinekerk.

Een herplantingsplicht is dus wel op z’n plaats.

De Bewonerscommissie Bergen Centrum (BBC) trekt het mooie bedrag uit van 1000 als bijdrage. Ook de Stichting Vrienden en de gemeente Bergen tasten diep in de buidel.

Ruud Smit, voorzitter van de Stichting Ruinekerk, is blij met de genereuze financiële ondersteuning.
‘Je voelt dat Bergenaren onze Ruinekerk een warm hart toedragen.

Zo organiseerde een groep ondernemers (zie www.broekhuis.nl/sponsordiner) op 2 oktober bij Brasserie Bar Nero’s een Sponsordiner met veiling,, waarvan de opbrengst 10.000 bedroeg.

Deze opbrengst kwam geheel ten goede aan de Stichting Vrienden van de Ruinekerk.

Verder ontvangen we regelmatig legaten en andere gulle giften van inwoners die dit mooie monumentale gebouw in goede staat willen behouden; ‘voor nu en voor het nageslacht.’

De Stichting Ruinekerk zelf organiseert ook evenementen en optredens (houd onze website www.ruinekerk.nl goed in de gaten) en natuurlijk wordt het gebouw dikwijls verhuurd aan bruidsparen en voor andere feestelijke evenementen en soms (helaas) ook voor uitvaarten.