BERGEN – De gemeente Bergen dient een zienswijze in bij de gemeente Heiloo over de aansluiting van de A9 op Heiloo. Veel bewoners van Egmond-Binnen zijn bevreesd dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen deze kern verslechtert door deze aansluiting.

“Door de aansluiting wordt het voor autoverkeer aantrekkelijker om routes te kiezen die minder gewenst zijn. Voor de gemeente Bergen is daarbij vooral de route door de kern van Egmond-Binnen van belang.

De smalle straten in de kern en het feit dat het een 30-kilometerzone betreft maakt de kern ongeschikt om het doorgaande autoverkeer af te wikkelen”, aldus het college in de zienswijze.

De gemeente wil afspraken maken met de gemeente Heiloo om doorgaand (kust)verkeer door de kern van Egmond-Binnen te weren. Volgens het verkeersonderzoek dat Heiloo heeft laten verrichten, treden als gevolg van de aansluiting A9 lokale effecten op voor Egmond-Binnen.

De verwachting is dat de Vennewatersweg ter hoogte van Egmond-Binnen drukker wordt. Daarnaast bestaat volgens de gemeente het risico dat in het weekend meer autoverkeer van en naar de kust door Egmond-Binnen gaat. “Dit is voor gemeente Bergen onacceptabel.”

Overigens heeft de gemeente Bergen op een aantal locaties permanente telpunten ingericht, zodat het effect van de aansluiting op de A9 op autoverkeer door Egmond-Binnen gemeten kan worden.

Geef een reactie