DE EGMONDEN – Het college van Bergen heeft afgelopen week ingestemd met de ‘Nota beantwoording van zienswijzen en wijzigingen’ voor het beoogde voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef. Het ontwerp bestemmingsplan heeft voor de zomervakantie zes weken ter inzage gelegen.

In die periode zijn er in totaal 194 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft alle zienswijzen zorgvuldig beoordeeld en beantwoord. Op basis hiervan is het bestemmingsplan op een aantal punten nader onderbouwd en verder uitgewerkt.

Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken of aanvullende berekeningen toegevoegd. Volgens wethouder Peter van Huissteden heeft het veel tijd en onderzoek gekost om alle zienswijzen te beantwoorden, maar heeft de gemeente hierin de weg der zorgvuldigheid bewandeld.

Het bestemmingsplan maakt de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef planologisch mogelijk. De leden van de drie voetbalclubs stemden eerder in met een voetbalfusie.

Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub. Het college legt de Nota beantwoording zienswijzen en wijzigingen en het bijbehorende bestemmingsplan op 21 november voor aan de Commissie Bestemmingsplannen.

De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel op 14 of 19 december. De realisatie van het voetbalcomplex kan starten als alle procedures zijn doorlopen. De planning is dat begin 2019 de eerste schop in de grond kan.