BERGEN – ‘Nieuwe Nederlanders’ en andere belangstellenden zijn zondag 1 oktober welkom om in de Taverne samen een uurtje Nederlandse liedjes te zingen. Aanvang is 14.00 uur, toegang is gratis.

Doel van deze bijeenkomst elke eerste zondag van de maand is kennis te maken met elkaar en tegelijkertijd Nederlands te leren. Ook kinderen zijn welkom.