BERGEN NH – Het Centraal Stembureau stelt morgen (vrijdag 4 februari) om 10.00 uur de kandidatenlijsten vast van deelnemers aan de lokale verkiezingen. Ook bepaalt het Centraal Stembureau de lijstvolgorde. Dit gebeurt in het gemeentehuis, de zitting is openbaar.

Zitting bijwonen

Geïnteresseerden die de zitting willen bijwonen kunnen zich hiervoor aanmelden via e-mail-adres verkiezingen@bergen-nh.nl. Er is beperkt ruimte voor gasten. Daarnaast kan iedereen de zitting live volgen via internet (YouTube). Inwoners die de zitting via internet willen volgen, kijken op YouTube. De link naar het juiste YouTube-kanaal en meer informatie over de zitting is te vinden op www-bergen-nh.nl. Scoll op de homepagina van de gemeentelijke website naar beneden en klik op het nieuwsbericht ‘Openbare bijeenkomst verkiezingen gemeenteraad.

Bezwaar maken

Tijdens de bijeenkomst kunnen aanwezigen (fysiek en online) bezwaar indienen. In het bericht van de gemeente is hierover meer te lezen.

De zitting start vrijdag 4 februari om 10.00 uur.