EGMOND – Omdat in de Wimmenummerduinen het open duingebied vanwege het broedseizoen vanaf 1 maart gesloten is, zal de maandelijkse IVN-natuurwandeling zich op zondag 2 maart richten op de binnenduinrand.

Ze volgen dan grotendeels de grens tussen aan de ene kant de opgestoven duinen en anderzijds de oude strandvlakte, waar later bollenland van is gemaakt.
Dat zijn heel verschillende landschappen, waar PWN als beheerder een paar jaar geleden nog wat meer variatie in heeft aangebracht.

Naast die verschillende landschappen en hun begroeiing zullen ze ook zoeken naar tekenen dat het echt lente wordt.

Er wordt sowieso gerekend op sneeuwklokjes en misschien zijn er ook al speenkruidbloempjes te zien. Het fluitenkruid is goed gegroeid en de knoppen aan de bomen en struiken zijn al wat gezwollen.

Je hoort steeds meer lente aankondigende zangvogels, zoals mezen, heggenmussen en zanglijsters.

De wandeling begint om 11 uur bij het PWN-informatiebord aan het Nachtegalenpad, aan de noordkant van Egmond aan den Hoef en duurt ongeveer 2 uur.

Men dient zelf te zorgen voor een toegangskaart voor het Noordhollands Duinreservaat van PWN.

Warme en wind- en waterdichte kleding aanbevolen! Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld.

Geef een reactie