BERGEN NH – Zonneweides in Sammerpolder Egmond aan den Hoef geschrapt
Gemeente Bergen bouwt duurzaamheidsambities op draagvlak

Bij Egmond aan den Hoef in de Sammerpolder komt er geen groot zonnepark. Het bollengebied was aangewezen als zoekgebied voor de opwekking van zonne-energie, maar stuitte op grote weerstand van de bollenkwekers.

Voor een groot zonnepark blijft nu alleen het groene gebied langs de N9 nog over.