BERGEN – Het zwemseizoen voor Noord-Hollands water is weer begonnen. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

In 2016 zijn er in Noord-Holland acht nieuwe zwemplekken bijgekomen. Twee daarvan zijn te vinden in de gemeente Bergen; bij De Putten en bij Camperduin.

De zwemplek die van de lijst is gehaald, is de Ursemmerplas in Koggenland. Deze plas heeft al jaren een slechte waterkwaliteit door ongewenste bacteriën en blauwalgproblemen en wordt daarom opgeheven als zwemplek.

Minimaal eens per maand in het zwemseizoen wordt de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dit vaker bijgehouden. Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven.

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden. Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl.

Geef een reactie