REGIO – Het zwemseizoen start dit jaar officieel op dinsdag 1 mei en loopt tot 1 oktober. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd. Actuele informatie over de zwemplekken staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl.

Tussen 1 mei en 1 oktober 2018 wordt minimaal één keer per maand de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dat nog vaker bijgehouden.

Een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod wordt afgegeven als de waterkwaliteitsmetingen daartoe aanleiding geven.

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op www.zwemwater.nl of kijk op de app via de App Store (voor iOS) of de Playstore (voor Android).